Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Paikkatiedot?

Ihmisistä välittäminen ei jää huomiotta

Yritysten perustana ovat tyytyväiset asiakkaat - jotka haluavat tulla huomioiduiksi ihmisinä, eivät vain asiakkaina. Yritysten toimitilojen ja kiinteistöjen yhdeksi merkittävimmäksi asiaksi on viimeisten vuosien aikana edelleen noussut niiden yleinen turvallisuus, niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmasta.

 

Kaikkia vahinkoja et voi estää

… mutta avun hälyttäminen, jatkotoimenpiteistä huolehtiminen sekä lisävahinkojen estäminen ovat asioita, joilla on suuri merkitys kokonaisuuteen. Varmistamalla, että kaikkien ihmisten saatavilla on ajantasaiset osoite- ja yhteystiedot, nopeutuu avun hälyttäminen myös tilanteissa, joissa et itse olekaan johtamassa toimintaa. Avun hälyttäjä voi olla toimipisteelläsi ensimmäistä kertaa - ja soittaa apua juuri sinua varten. Sama tilanne koskee yrityksien ja kotien lisäksi erityisesti myös mökkejä. Varsinkin kaukana asutuskeskuksista olevat vuokramökit ovat alttiita tilanteille, joissa ihmiset eivät ole varautuneet ennakkoon mahdolliseen hätätilanteeseen, eivätkä avun hälyttämiseen.

 

Paikkatietojen tarve ei ole poistunut

Ensisijainen, tarkin ja luotettavin paikkatieto tulee hätäpuheluissa edelleen soittajalta itseltään - jos hän on niistä tietoinen. Tämä siitäkin huolimatta, että varsinkin älypuhelimien tekniikkaa kyetään nykyaikana hyödyntämään monipuolisesti soittajan paikantamiseen mm. GPS-perusteisesti. Kaikilla ihmisillä ei kuitenkaan ole käytössään älypuhelinta tai esimerkiksi paikannusta helpottavaa 112-sovellusta. On myös syytä huomioida, että puhelimen paikantaminen GSM-verkkoon perustuen ei ole kaikissa tilanteissa mahdollista, eikä myöskään tarkin vaihtoehto. Matkapuhelinpaikannuksen tarkkuus voi vaihdella 50 metristä aina 1000 metriin - merialueella jopa kymmeniin kilometreihin.

Perinteiset paikkatiedot osoitteen tai WGS84-koordinaattien muodossa nousevat täten erittäin tärkeiksi, jotta apua saadaan mahdollisimman nopeasti ja oikeaan paikkaan. Tarkka osoite suullisesti kerrottuna on monesti myös ainoa tapa tarkentaa mm. oikea kiinteistön osa tai esimerkiksi kerrostalon huoneisto. Älä siis jättäydy pelkän tekniikan varaan - suullinen paikkatieto on aina luotettavin, jota voidaan toki täydentää ja varmentaa puhelimen GPS-paikannuksella!

 

Varaudu positiivisesti!

Yleinen ilmapiiri ja asioista välittäminen eivät monesti jää ihmisiltä huomaamatta - hyvässä ja pahassa. Tarpeelliset opaskyltit, ensiapuvälineet sekä alkusammutuskalusto ovat ajantasaisten osoite- ja yhteystietojen lisäksi kiinteä osa toimintaympäristösi turvallisuutta. Niidenkään huoltamista ja päivittämistä ei voi laiminlyödä esimerkiksi "kiireiden" vuoksi. Aina ei myöskään ole kyse vakavasta tilanteesta, eikä tarpeesta soittaa hätäkeskukseen - tällöin myös muut yhteystiedot ja ohjeet ovat ihmisille tarpeellisia. Ei liene kenenkään etujen mukaista, että rikkoutuneesta ikkunasta tai laiteviasta ilmoittamiseen olisi turhaa kynnystä tai hankaluutta.

Ajattelemalla "ei ennenkään ole..." sijasta esimerkiksi "sitten kun..." voit varautua epämiellyttäviinkin tilanteisiin positiivisella asenteella. Näytä esimerkkiä - kasvata turvallisuutta.

Tutustu TurvallisuusTauluun!